سطح کاربری در دنیا کوین

به منظور تسهیل در خرید و فروش و فراهم سازی بستری امن برای کاربران فعال و حرفه ای، با توجه به نوع احراز هویت و سابقه فعالیت کاربران، انواع سطوح کاربری تعریف گردیده است. برای هریک از سطوح تعریف شده محدودیت و امکانات خاصی درنظر گرفته شده که در ادامه میتوانید جزئیات هر یک را مشاهده نمایید.به منظور تسهیل در خرید و فروش و فراهم سازی بستری امن برای کاربران فعال و حرفه ای، با توجه به نوع احراز هویت و سابقه فعالیت کاربران، انواع سطوح کاربری تعریف گردیده است. برای هریک از سطوح تعریف شده محدودیت و امکانات خاصی درنظر گرفته شده که در ادامه میتوانید جزئیات هر یک را مشاهده نمایید.

سطح حساب مدارک مورد نیاز شرایط دستیابی محدودیت ها ویژگی و دسترسی ها
سطح پایه ------------------- --------------------
 • عدم امکان معامله
 • واریز و برداشت ریال
 • مشاهده امکانات پنل کاربری
 • مشاهده لیست ارزهای موجود به همراه قیمتهای لحظه ای
سطح برنزی
 • شماره همراه به نام کاربر
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • ارائه سلفی به همراه کارت ملی
از زمان تکمیل احراز هویت تا زمانی که خرید و فروش به سطح 10 میلیون تومان برسد انجام خرید و فروش روزانه 50 میلیون تومان
 • انجام معامله
 • واریز ریالی نامحدود
 • برداشت ریالی روزانه 20 میلیون تومان
سطح نقره ای
 • شماره همراه به نام کاربر
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • ارائه سلفی به همراه کارت ملی
 • تایید تلفن ثابت
مجموع خرید و فروش بین 10 تا 50 میلیون تومان در بازه زمانی تعیین شده انجام خرید و فروش روزانه 100 میلیون تومان
 • انجام معامله
 • 20 درصد تخفیف در کارمزد خرید و فروش از سایت
 • واریز ریالی نامحدود
 • برداشت ریالی روزانه 50 میلیون تومان
سطح طلایی
 • شماره همراه به نام کاربر
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • ارائه سلفی به همراه کارت ملی
 • تایید تلفن ثابت
 • تایید ایمیل
مجموع خرید و فروش بین 50 تا 200 میلیون تومان در بازه زمانی تعیین شده انجام خرید و فروش روزانه 400 میلیون تومان
 • انجام معامله
 • 50 درصد تخفیف در کارمزد خرید و فروش از سایت
 • واریز ریالی نامحدود
 • برداشت ریالی روزانه 100 میلیون تومان
سطح الماس
 • شماره همراه به نام کاربر
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • ارائه سلفی به همراه کارت ملی
 • تایید تلفن ثابت
 • تایید ایمیل
مجموع خرید و فروش بیش از 200 میلیون تومان محدودیت خرید و فروش روزانه وچود ندارد
 • انجام معامله
 • 100 درصد تخفیف در کارمزد خرید و فروش از سایت
 • واریز ریالی نامحدود
 • برداشت ریالی نامحدود

مجموع خرید و فروش کاربران جهت ارتقا سطح آنها، به طور مستمر توسط مدیریت سایت از طریق فرایند اتوماتیک بررسی میگردد. کاربران هر سطح میتوانند از طریق تیکت ارتفا سطح کاربری ، در خواست ارتقاء سطح کاربری خود را به مدیریت سایت جهت بررسی زودتر از موعد ارسال نمایند.